— Geodet v Banskej Štiavnici


— Služby, ktoré Vám ponúkame


Geodetické práce


Geometrické plány poskytnuté napríklad na zameranie stavby, zlúčenie nehnuteľností, rozdelenie nehnuteľností, pozemkové úpravy.

Kartografické práce


Kartografia sa zaoberá znázorňovaním zemského povrchu alebo iných telies, či objektov. Dnes sa mapy tvoria pomocou rozličných počítačových programov. Priekopníkom v kartografii bol Samuel Mikovíni v 18. storočí.

Inžinierska geodéza


Je vedný odbor, ktorý je zameraný na úlohy súvisiace s budovaním vytyčovacích sietí, kontrolným meraním priestorovej polohy objektov, kontrolou parametrov a na mnoho ďalších meraní a vyhotovovanie dokumentácie. Je to komplex mnohých zložitých prác, ktoré si vyžadujú maximálnu pozornosť, sústredenie a presnosť.

Účelové mapovanie


Účelové mapovanie základného významu - napríklad technická mapa mesta, spracovanie výsledkov merania v 3D.

— Geometrické plány? Kontaktujte nás

Kontakt

GEODÉZIA

Ing. Ján Mojička


Adresa
SNP 1830/35
969 01 Banská Štiavnica


Tel. kontakt
0905 554 433

E-mail

mojickajan@gmail.com

Pošlite nám správu