Geometrické plány? Volajte:
0911 462 498
geodet Banská Štiavnica - inžinierska geodézia

Volajte 0911 462 498

Geodet Banská Štiavnica - geodézia, projektovanie stavieb

• geometrické plány
• inžinierska geodézia
• účelové mapovanie

Pre bližšie informácie:


Polia označené * sú povinne

Geodet v Banskej Štiavnici:

Geodet v Banskej Štiavnici

• geodetické a kartografické práce •

Zameriavame sa na všetky druhy geodetických a kartografických prác, geometrické plány k majetkovému vysporiadaniu pozemkov a nehnuteľností, vytyčovanie hraníc pozemkov, vytyčovanie stavieb, kontrolné merania na stavbách, geodetické podklady pre projektovanie stavieb - polohopisné a výškopisné zameranie...

Geometrické plány poskytnuté napríklad na zameranie stavby, zlúčenie nehnuteľností, rozdelenie nehnuteľností, pozemkové úpravy. Účelové mapovanie základného významu - napríklad technická mapa mesta, spracovanie výsledkov merania v 3D. Inžinierska geodézia - budovanie vytyčovaných sietí stavebných objektov.

Inžinierska Geodézia - zememeračstvo

je vedný odbor, ktorý je zameraný na úlohy súvisiace s budovaním vytyčovacích sietí, kontrolným meraním priestorovej polohy objektov, kontrolou parametrov a na mnoho ďalších meraní a vyhotovovanie dokumentácie. Je to komplex mnohých zložitých prác, ktoré si vyžadujú maximálnu pozornosť, sústredenie a presnosť.

Kartografia

sa zaoberá znázorňovaním zemského povrchu alebo iných telies, či objektov. Dnes sa mapy tvoria pomocou rozličných počítačových programov. Priekopníkom v kartografii bol Samuel Mikovíni v 18. storočí.

Keďže našou prioritou je dodanie služieb v najvyššej kvalite a súčasne splnenie požiadaviek klienta, ku každému pristupujme individuálne a nemáme pevne stanovenú prevádzkovú dobu.

Ceny našich geodetických služieb sú určené podľa cenníka geodetických a kartografických prác, schváleného Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Neváhajte nás kontaktovať, či už telefonicky, e-mailom alebo osobne.
Radi Vám poskytneme naše služby!

Geodézia v Banskej Štiavnici a okolí, vytyčovanie, projektovanie...

Geodézia:
SNP 1830/35, 969 01 Banská Štiavnica

Mobil: (+421) 911 462 498
Mobil: 0905 554 433
E-mail: mojickajan@gmail.com